Aktualności:


Od 17 września 2022 br. obowiązują! Bądź świadomym i bezpiecznym kierującym!

Taryfikator dla przekraczających prędkość:

 • do-10 km/h = 1 pkt. = 50 zł
 • 11-15 km/h = 2 pkt. = 100 zł
 • 16-20 km/h = 3 pkt. = 200 zł
 • 21-25 km/h = 5 pkt. = 300 zł
 • 26-30 km/h = 4 pkt. = 400 zł
 • 31-40 km/h = 9 pkt. = 800 zł, recydywa: 1600 zł
 • 41-50 km/h = 11 pkt. = 1000 zł, recydywa: 2000 zł
 • 51-60 km/h = 13 pkt. = 1500 zł, recydywa: 3000 zł
 • 61-70 km/h = 14 pkt. - 2000 zł, recydywa: 4000 zł
 • 71 km/h i więcej = 15 pkt. - 2500 zł, recydywa: 5000 zł.
Inne wykroczenia:
 • jazda bez zapiętych pasów = 5 pkt. = 100 zł
 • zignorowanie znaku "stop" = 8 pkt. = 300 zł
 • cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej = 10 pkt. = 300 zł
 • używanie telefonu komórkowego w trakcie jazdy = 12 pkt. = 500 zł
 • 15 pkt. za:
 • - niedostosowanie się do sygnałów świetlnych, sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym,
  - nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo wchodzącemu na to przejście.
Podwójne mandaty dla recydywistów będą obowiązywać za:
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu - 1500 zł, recydywa: 3000 zł
 • wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany lub bezpośrednio przed tym przejściem - 1500 zł, recydywa: 3000 zł
 • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu - 1500 zł, recydywa: 3000 zł
 • naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych - 1500 zł, recydywa: 3000 zł
 • naruszenie zakazu wyprzedzania - 1000 zł, recydywa: 2000 zł
 • wyprzedzanie pojazdu z niewłaściwej strony - 1000 zł, recydywa: 2000 zł
 • naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone - 2000 zł, recydywa: 4000 zł
 • wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle sygnalizatora, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały - 2000 zł, recydywa: 4000 zł
 • wjazd na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy - 2000 zł, recydywa: 4000 zł
 • niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jeżeli następstwem było "naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia" - 1500 zł, recydywa: 3000 zł.

 • Od 17 września punkty karne będą usuwane z konta kierowcy po dwóch latach od dnia zapłaty mandatu!